Home
A & A particulier
A & A verenigingen
Genealogie
Links en referenties
Contact
Over de naam

 

 Administratie & Advies verenigingen en instellingen

 

Erf 32 heeft een jarenlange ervaring op het gebied van administratie en beheer van financiën van diverse verenigingen en instellingen. Voor velen is het bijhouden van de administratie, het aanvragen van subsidie, de inning van de contributie en het maken van jaarraportages een tijdrovende en soms vervelende bezigheid.

 In overleg met de bestuurders wordt de exploitatierekening opgemaakt en worden periodieke rapportages gepubliceerd. Desgewenst worden er kwartaal-, halfjaarlijkse- en/of jaaroverzichten gemaakt. Uiteraard met een balansoverzicht en één- of meerjarenbegrotingen.

Ook het onderzoeken naar - en aanvragen van subsidies op velerlei gebied wordt door ons verzorgd.

En uiteraard wordt de contributie-inning voor verenigingen door ons uitgevoerd. Waarbij de vereniging bepaalt wanneer en met welke frequentie de contributie geind wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erf 32 Administratie & Advies | jan.ph@erf32.nl